Uitvaart Rotterdam

Palliatieve zorg in Rotterdam

Zorg tijdens de laatste levensfase

Wat is palliatieve zorg

Onder palliatieve zorg valt alle zorg die erop is gericht de patiënt met een levensbedreigende ziekte (en zijn/haar naasten) een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven te geven.

Mensen kunnen in aanmerking komen voor palliatieve zorg als blijkt dat ze ongeneeslijk ziek zijn. De zorg richt zich niet meer op het genezen van de ziekte. Palliatieve zorg richt zich naast de normale lichamelijke zorg onder andere ook op psychische, sociale en spirituele problemen die zich kunnen voordoen. In de zorg spreekt men daarom ook wel eens van ‘totale zorg’. Zorgverleners proberen het ziekte- en sterfbed van een patiënt zo comfortabel als mogelijk te maken.

Palliatieve zorg in Rotterdam

Er zijn diverse organisaties in Rotterdam actief die palliatieve zorg verlenen. Het gaat in grote lijnen om commerciële organisaties of om vrijwilligers die mensen willen helpen in hun laatste levensfase. Welke zorg er wordt afgenomen is afhankelijk van het ziektebeeld.

Ongeneeslijke ziek, wat nu?

Wanneer iemand te horen krijgt dat hij of zij ongeneeslijk ziek dan komen er doorgaans heel veel vragen en emoties naar boven. Het kan in dat gevel verstandig zijn om zo snel als mogelijk contact op te nemen met de eigen huisarts. Doorgaans hebben mensen in de loop van de jaren een vertrouwensband opgebouwd met hun huisarts. Het kan dan heel vertrouwd zijn als de huisarts de ongeneeslijke zieke patiënt begeleid.

Huisartsen hebben veel ervaring met palliatieve zorg. Doorgaans weten ze ook precies welke hulp mensen nodig hebben en hoe mensen in contact kunnen komen met de juiste zorgverleners. U kunt uw huisarts ook inschakelen wanneer u nog onder behandeling bent van een medisch specialist in het ziekenhuis.

Thuiszorg van Aafje

Mensen die hebben gehoord dat ze ongeneeslijk ziek zijn kunnen in Rotterdam verschillende soorten hulp krijgen via Aafje. Na de aanvraag voor hulp volgt een (kosteloos) gesprek bij de aanvrager thuis. Een palliatief verpleegkundige zal samen met de aanvrager kijken wat er allemaal geregeld moet/kan worden aan zorg en wat mogelijk is.

Aafje heeft diverse vestigingen in Rotterdam. Kijk voor meer informatie op Zorg.aafje.nl.

Hospice in Rotterdam

Er zijn meerdere hospices in Rotterdam. Dit worden ook wel bijna-thuis-huizen genoemd. Het gaat om zorginstellingen waar mensen in huiselijke sfeer kunnen verblijven in de laatste fase van hun leven. Vaak gaat het om mensen van wie de levensverwachting niet langer is dan drie maanden. In een hospice kunnen Rotterdammers rustig en waardig sterven in het bijzijn van hun dierbaren.

Het komt regelmatig voor dat mensen het liefst thuis willen sterven. Maar het is niet altijd mogelijk dat een stervende tot het laatst thuis kan blijven. In sommige situaties is het niet meer mogelijk om thuis de juiste zorg te verlenen. Dat kan komen omdat de familie niet in de gelegenheid is om 24-uur per dag bij hun zieke dierbare te zijn. Maar het kan ook voorkomen dat de ziekteverschijnselen een langer verblijf thuis niet toestaan. In een hospice zijn mensen aanwezig met medische ervaring. Zij zijn ook in staat om medicijnen toe te dienen om de pijn te kunnen bestrijden.

Er zijn zoals gezegd verschillende hospices in Rotterdam. Eén daarvan is Hospice De Vier Vogels in Rotterdam. Op de site van het hospice vindt u informatie over het huis, de mensen die er werken en de manier waarop de zorg wordt vormgegeven.

Uitgebreidere informatie

Op website www.palliatievezorg.nl vindt u meer informatie over palliatieve zorg.

Overlijden in regio Rotterdam melden?
Bel nu direct: 010 - 820 9606