Uitvaart Rotterdam

Geen geld voor uitvaart

Het regelen en bekostigen van een uitvaart is normaal gesproken een verplichting voor de nabestaanden. Indien deze er niet zijn of wanneer ze de uitvaart niet kunnen of willen betalen zorgt de gemeente Rotterdam voor de uitvaart.

De gemeente regelt de uitvaart tenzij de kosten verhaald kunnen worden op de nalatenschap of de kosten verhaald kunnen worden op bloed- en aanverwanten wanneer deze tot onderhoud van de overledene verplicht waren. Als de gemeente voor de uitvaart zorgt moet men er wel rekening mee houden dat dit een zeer sobere uitvaart wordt. Vaak wordt er ook geen plechtigheid gehouden. Alleen als de overledene zijn of haar wensen uitdrukkelijk vastgelegd heeft in een wensenformulier, codicil of testament wordt hier rekening mee gehouden.

Niet genoeg geld

Als nabestaanden niet genoeg geld hebben om de begrafenis of de crematie te betalen hebben zij mogelijk recht op bijzondere bijstand. Hiermee kan een deel van de uitvaart betaald worden. Hoeveel bijzondere bijstand u ontvangt hangt af van de hoogte van uw inkomen, uw vermogen en bijzondere uitgaven zoals onderhoudsverplichtingen voor uw (ex-)echtgenote en kinderen, kosten van de studie of opleiding van uw kinderen of AWBZ-bijdragen. Kijk voor meer informatie over de bijzondere bijstand op de site van de gemeente Rotterdam